Kategorier
Pensionsspara tips

Därför är aktier det allra bästa sparandet – pedagogiskt exempel

Jag får ofta frågan om vad som är det allra bästa sparandet. Man kan alltid gå in på vilken typ av investerare man är och hur riskvillig man är etc. Men jag bortser från vilken typ av person, sparare och hur riskvillig personen i fråga är. Jag säger precis som Warren Buffet: AKTIER. Att spara och äga aktier och därmed vara delägare i olika företag är det som har gett högst avkastning över tid. Aktier i företag som växer, som ökar både försäljning och vinst och ökar kassaflödet och har en bra utdelning (direktavkastning) och som höjer utdelningen år efter år.

Jag tänker visa med ett exempel nedan som kan skapa lite tänkvärda tankar.

Det bästa sparandet i aktier – konkret exempel

Alla människor har kostnader varje månad såsom kläder, mat, boende, bil, mobiltelefon (se tips på mobil för barn), internet etc. Alla dessa utgifter måste finansieras på något sätt. Allting måste betalas av våra intäkter. Jag räknar inte lån som finansiering i detta fall för att lån skall också betalas av vår inkomst.

Jag tänkte visa med ett teoretiskt exempel. Låt oss säga att en person köper kläder för 500 kr per månad d.v.s. 6 000 kr per år. Personen måste alltså jobba X antal timmar och få ut denna summa netto för att betala kläderna. Personen handlar kläderna på H&M. Pengarna är borta efter han/hon har förbrukat dessa på kläder. Om vi nu antar att personen sparar i aktier som ger utdelning t.ex. H&M-aktien. 2005 stod H&M-aktien i ca 100 kr per st. Idag står aktien i ca 280 kr per st. Detta är alltså en snitt avkastning på ca 22%.

Aktien ger också en utdelning på 9,50 kr per aktie vilket motsvara en direktavkastning på ca 3,30 – 3,5%. Om du hade köpt aktier för att finansiera dina klädinköp bara med hjälp av utdelningen så hade du behövt köpa 632 aktier (6 000/ 9,50=632). Jag räknar inte med skatten på aktieutdelningen utan förutsätter att du sparar i ett fördelaktigt investeringssparkonto eller kapitalspar (Läs mer om detta under Lär Dig Mer). 632 aktier kostar ju ganska mycket pengar d.v.s. idag ca 280* 632 = 176 960 kr. Detta tar ju ganska lång tid att spara ihop till, men om du gjorde det så skulle du få in de 6 000 kr via utdelningen förutsatt att inte företaget ändrar utdelningen, men H&M brukar inte sänka utdelningen nämnvärt snarare höja utdelningen.

Hittills har jag inte räknat med uppgången i aktiekursen. H&Ms aktiekurs ökar ju i takt med hur företaget växer på olika marknader och med antalet butiker. Låt oss nu anta en uppgång av aktiekursen på 15% per år istället för de 22% de har haft de senaste åren. Hur många aktier och hur mycket pengar måste du köpa aktier för – för att få ihop 6 000 kr med 15% avkastning? Du måste köpa aktier för 40 000 kr (6 000/0,15 = 40 000). Antalet aktier blir då 40 000/280 = 143 aktier. På dessa 143 aktier kommer du också få utdelning d.v.s. 143 * 9,50 = 1 358,50 kr. M.a.o. kan du köpa något färre aktier för att få ihop dessa 6 000 kr. Alltså genom att köpa aktier i H&M för runt 40 000 kr så ökar din förmögenhet med 6 000 kr varje år. Genom att du har sparat i aktier så jobbar pengarna åt dig. Hade du bara använt din lön och satt in på vanligt löne- eller sparkonto och sedan köpt kläderna så hade pengarna varit borta.

Hade du dessutom handlat alla dina kläder på H&M, så hjälper du ju företaget H&M att gå bättre och därmed dig själv som aktieägare i företaget. Men det är ju inget måste. Huvudsaken är att du har funnit ett sätt att finansiera dina klädinköp.

På samma sätt kan man göra när det gäller alla andra saker man konsumerar. Spara pengarna i aktier i oljebolag, bilbolag, försäkringsbolag, elbolag m.fl. för att finansiera dina egna utgifter. På lång sikt så kommer du att se att du inte kommer att vara lika beroende av din normala löneinkomst utan du tjänar en s.k. passiv inkomst på dina aktier via aktiekursökning och utdelningar. Investerade pengar i aktier jobbar åt dig.

Ja, men jag har inte 40 000 kr att köpa aktier för, säger du. Försök att månadsspara och köp aktier när du har fått ihop t.ex. 5 000 eller 10 000 och så vidare. Läs min artikel med tips på hur du skapar bra förutsättningar för ditt sparande.

Handla med aktier på nätet

Avanza (www.avanza.se) och Nordet (www.nordnet.se) är bra Internetmäklare där man kan bli kund och börja handla med aktier och fonder. Ett annat väldigt bra alternativ är att som småsparare bli kund hos Aktieinvest (www.aktieinvest.se).

P.S. Observera att H&M är bara ett exempel ovan. Det kunde ha varit vilket annat företag som helst. Men det som gäller är att aktier är det bästa sparandet på lång sikt. Det finns inte många andra investeringsalternativ som ger den avkastning som aktier gör.

Läs också en intressant artikel om vad det innebär att ha en hållbar livsstil.

Kategorier
PPM fonder

Det orange kuvertet 2020

Under början av 2020 kommer det efterlängtade orange kuvertet för att se vad vi får i pension i framtiden. Efterlängtat och efterlängtat är skrivet med lite ironi. De flesta av oss tycker nog bara det orange kuvertet är en tråkig påminnelse om att bli gammal och det ligger så långt fram i tiden så varför tänka på det nu. Men för många är det också intressant att se hur man ligger till och vad man kan göra för att förbättra pensionen. Det kan också vara en bra påminnelse att börja komma igång och ta tag i premiepensionen, så att man inte får en tråkig överraskning i framtiden.

Tack vare premiepensionen så har vi möjligheten att kunna få en högre pension – förutsatt att man aktivt håller koll och placerar i fonder så att man får en hög procentuell avkastning varje år. Under 2017 blir räntan på inkomstpensionskontona 4,4 procent i nästa orangea kuvert.

Även om det orange kuvertet är en trist påminnelse så handlar det om din privatekonomi. Se premiepensionen som en del i din totala privatekonomi och lika viktig som den lön du har idag för att betala dina löpande utgifter. Premiepensionen är ju en framtida lön för att betala framtida utgifter. Därför rekommenderar jag att lägga lika mycket tid på PPM-fonderna som du lägger på att betala räkningarna varje månad. Mer tid behöver det inte ta.

Om du dessutom prenumererar på Nyhetsbrevet från www.pensionssparande.eu så får du information när jag gör mina fondbyten – då behöver det inte ta någon stor del av din tid alls. Du följer bara Nyhetsbrevet och gör fondbyten själv på dina sidor hos Premiepensionsmyndigheten samtidigt som jag gör mina fondbyten.

När kommer Orange kuvertet?

Då skickas det Orange kuvertet ut 2020 (siffrorna är generella och baserade på fjolåret, men det är fastställt att från och med början av januari börjar man skicka ut information om betalningsdagar och info om premiepensionerna):

13-16 januari: för pensionärer bosatta i såväl Sverige som utomlands.

25-28 februari: Dalarna, Jämtland, Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland

From 27 februari: Alla pensionssparare bosatta i utlandet.

4-7 mars: Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Södermanland, Uppsala, Östergötland.

11-14 mars: Stockholm.

18-21 mars: Västra Götaland, Värmland, Örebro

25-28 mars: Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

24 mars: på detta datum anländer det orangea kuvertet till samtliga nya PPM-sparare runtom i landet.

Läs mer på Premiepensionsmyndigheten om hur du kan få kuvertet på webben.

Vad visar det Orange kuvertet?

Det orange kuvertet är värdebeskedet du får varje år ifrån Premiepensions-myndigheten. I det står det hur mycket pensionsrätter du har tjänat in och hur stor din pensionsgrundande inkomst är. Det visar även hur mycket pengar du har på dina konton för inkomstpension och premiepension och vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året.

Med uppgifterna följer en pensionsprognos som visar hur den allmänna pensionen kan komma att se ut för dig när du väljer att ta ut den. Prognosen grundar sig på de pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension (dvs. din inkomstpension och premiepension) samt din årliga inkomst tills du går i pension. Eventuell tjänstepension från arbetsgivare eller privat pensionssparande redovisas inte i det orangea kuvertet.

Kategorier
Pensionsspara tips

Få ordning på din privatekonomi 2015

Vi närmar oss årets slut och det kan alltid vara bra att se över hela privatekonomin om man inte har gjort det tidigare under året. Man kanske behöver justera försäkringar, lån och sparande inför och under 2015.

1. Få en överblick

Gå igenom alla kontoutdrag och få en överblick över kostnaderna och vad du har lagt pengar på under året. Är det någonting du tycker du lägger för mycket pengar på? Du kanske kan byta till ett billigare avtal, försäkring, abonnemang etc.

2. Utnyttja avdragsrätten för pensionssparande

Se till att se över ditt Individuella Pensions Sparande (IPS). Du har rätt att dra av 1 800 kr per år vid inbetalning till IPS. Fram till 2014.12.31 hade man avdragsrätt på 12 000 kr per år men från 2015.01.01. så gäller de nya reglerna att man bara får dra av 1 800 kr per år. Observera att om du saknar pensionsrätt (t.ex. om du är enskild näringsidkare) i din anställning så kan du få högre avdrag. Om du går i funderingar på att starta IPS så är alltså inte detta lika fördelaktigt längre. Det är bättre att spara pengar i ett Investeringssparkonto (ISK) än i det Individuella pensionssparandet (IPS).

3. Se över dina aktie- och fondaffärer

Om du har sålt aktier eller fonder under året med vinst, då kan det vara bra att sälja några aktier och fonder som går med förlust och därmed kvitta vinsten mot förlusten. Affärerna måste göras under samma år – annars kan man inte kvitta. Detta gäller alltså om du har en vanlig aktie och fonddepå där vinsterna beskattas med 30%. Det gäller alltså inte kapitalsparförsäkring eller investeringssparkonto som beskattas annorlunda (lär dig mer om kapitalsparsförsäkringar, IPS, etc.)

4. Se över ditt totala sparande

Se över ditt sparande. Är du nöjd med avkastningen i fonderna eller är det dags att byta? Du kanske kan ändra ditt månadssparande och se till att det dras automatiskt. Glöm inte att även titta närmare på tjänstepensions- och PPM-placeringarna mm.

5. Kontrollera ditt försäkringsskydd

Försäkringsskyddet för familjen kan också vara bra att kontrollera så att alla i familjen inklusive husdjuren har uppdaterade försäkringar ifall något oförutsett inträffar som arbetslöshet, olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

6. Se över räntekostnaderna för din bostad

Räkna på hur räntekostnaden skulle förändras vid en eventuell räntehöjning. Bolåneräntorna kan ju komma att höjas så småningom. Ett bolån på 1 miljon blir till exempel, 600 kronor dyrare per månad efter skatteavdrag, när räntan höjs med 1 procent. För att vänja hushållsekonomin och samtidigt bygga upp en sparbuffert kan man spara mellanskillnaden mellan dagens ränta och exempelvis 6 procent.

Är ni två om ett lån kan det löna sig att fördela om räntorna, eftersom räntekostnader över 100 000 kr bara ger en skattereduktion på 21 procent (annars 30 procent). Be banken om hjälp för att maximera skattereduktionen.

Jag kommer att fortsätta publicera tips om såväl privatekonomi som företagsekonomi, fonder, aktier och mycket mera under 2015. Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev om du inte vill missa något (eller följ mig på Twitter: @fondanalyser).