Kategorier
Aktuellt

Kommentar till Aftonbladets undersökning om bankerna och fonderna

Jag vill kommentera de artiklar som Aftonbladet har skrivit om den senaste tiden (September 2013) om att storbankerna har varit dåliga på att ge en bra avkastning mellan 2000.09.01 – 2013.09.01.

Aftonbladet tar inte upp någonting om att det under denna investeringsperiod så har det varit ett antal kriser. Oftare än någon gång i historien. IT-bubblan, 11:e september, subprime-krisen i USA, finanskriserna i Europa (Grekland, Spanien, Italien m.fl.), Korea oroligheterna, Syrien-kriget. Att under denna period ha en positiv avkastning är inte helt enkelt. Inte heller Swedbank Robur chefen Tomas Hedberg i inslaget finner sig och tar upp detta utan bara hävdar att Swedbank Robur inte är nöjda med vad de åstadkommit.

Ovanstående kriser tas heller aldrig upp i de diskussioner som förs i media om PPM-systemet.

I grafen nedan visas OMXS30 index för den tidsperiod (med resp. kris markerad) som Aftonbladet valt i sin undersökning av fonderna. Hade de valt perioden från 2002.10.09 istället så hade utvecklingen sett helt annorlunda ut och likaså i de fonder de tittat på bland storbankerna. M.a.o. allt går att bevisa med statistik.

OMX

I Aftonbladets artiklar tas det upp personer som köpt fonder under år 2000 när kurserna stod som högst.

Självklart är det tråkigt när kunderna i bankerna blir drabbade och deras livsbesparingar sjunker p.g.a. felaktiga råd. Ett tips till bankerna vore ju att ju äldre en person är – desto mindre risk bör det vara på placeringarna och det omvända för en yngre.

Dessutom, köp flera olika fonder om du ska spara i fonder. Köp inte endast 1-3 fonder utan försök komma upp i 10-15 olika fonder så sprider man riskerna. Detta är också något jag saknar i PPM-systemet. Max 5 fonder är alldeles för få. Man borde få ha obegränsat antal fonder i PPM-portföljen. Då skulle även massflyttar minska i PPM-systemet.

Vad ska man göra då som kund om man köpt fonder eller aktier på en hög nivå och man nu ser att kurserna sjunker? Det finns olika alternativ:

  • Sitt lugn i båten och vänta tills aktierna och fonderna har gått upp igen.
  • Köp fler aktier och fonder av det du har i din portfölj så att du minskar snittpriset på dina aktier och fonder och när sedan kurserna vänder upp igen så att du når break-even tidigare än om du skulle sitta still och bara vänta enligt första alternativet. Detta kräver ju dock att man har ett sparkapital att ytterligare sätta in i de aktier och fonder man äger.
  • Sälj så snabbt som möjligt och se om du kan finna något som går upp just nu och hänga med den trenden. Detta kräver dock mycket mer kunskap och information, och att man hänger med i allt som sker på aktiemarknaden.

Källor:

www.aftonbladet.se

www.nasdaqomxnordic.com

 

Kategorier
Aktuellt

Svenskarna utbildas om pensioner och förses med verktyg för pensionsprognos

Regeringen lägger nu resurser på att höja kunskaperna om pensionerna och en av anledningen är att försvara och vårda den nuvarande pensionsreformen. Ulf Kristoffersson (Socialförsäkringsminister) presenterade på tisdagen två beslut ur budgetpropositionen 2014 som ska underlätta för pensionsspararna. Dels går förslaget ut på att genom lagstiftning öppna upp för flera informationskanaler för att upplysa svenskarna om sin pension och inte enbart via det oranga kuvertet och dels kommer pensionsmyndigheten jobba mer aktivt för att nå ut till fler pensionssparare och öka kunskapen. I nästa utskick av det oranga kuvertet så kommer det skickas med en pinkod så att pensionsspararna kan göra en individuell pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida. Sedan kommer man också skicka med en informationsbroschyr. Systemet med pinkod fungerar bra för andra myndigheter och det borde ha införts av Pensionsmyndigheten för länge sedan.

Det andra förslaget innebär att regeringen kommer att avsätta 20 miljoner kronor årligen för att allt fler ska kunna och vilja påverka sin pension. Samarbetet med ”Minpension.se” utökas för att så många som möjligt ska göra en pensionsprognos. Idag har cirka 1,8 miljoner svenskar gjort en pensionsprognos på Minpension, målet är att antalet ska öka till 4,5 miljoner inom tre-fyra år.

Syftet med pensionsprognoserna är också att ge de ”mest oengagerade en tankeställare”, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

Läs: därför ska du pensionsspara. 

Pensionsprognosen ska kunna göras, inte enbart via webben. Exempelvis kommer det att vara möjligt att ringa in till Pensionsmyndigheten och få hjälp med att göra en prognos, eller genom att besöka ett servicekontor och träffa någon på plats.

Källa: Placera.nu – Så ska svenskarna bli bättre på pension, 2013.09.17

Läs mina artiklar i arkivet för pensionssparande tips för mer information.

Kategorier
Aktuellt

Sänkta pensioner 2014

Sänkt pension nästa år

Nu kom det ytterligare negativa nyheter för våra pensionärer. Nästa år (2014) får majoriteten av Sveriges pensionärer 200 kr mindre i snitt i månaden efter skatt. Anledningen är att inkomst- och tilläggspensionen minskar med 2,7% p.g.a. den s.k. pensionsbromsen. Pensionsskulderna ökade mer än tillgångarna m.a.o. inbetalningarna till pensionsavgifter var relativt oförändrad mellan 2011 och 2012 medan en hög uppräkning av pensioner och pensionsrätter i år. Då går den s.k. pensionsbromsen in. Detta kommer även påverka de svenskar som går i pension nästa år och p.g.a. detta så kommer de få en minusränta på 1,1% på de förväntade pensionspengarna.

Som jag ofta framhäver: Detta är ytterligare en anledning varför man ska spara, investera och pensionsspara så man kan ha en trygg buffert den dagen man går i pension, så man slipper vara orolig för förändringar av våra villkor tills den dagen man går i pension.

Skriftliga avtal för premiepensionstjänster

Nytt förslag från Peter Norman (M) – Finansmarknadsminister. Från och med nästa sommar ska det bli krav på skriftliga avtal vid premiepensionsrådgivning och andra pensionstjänster. Norman menar att konsumenten är i underläge i förhållande till telefonsäljarna. Därmed kan kunden ta del av avtalet i lugn och ro innan man beslutar sig om att teckna tjänsten. Regeringen hoppas att förändringarna kan träda i kraft från 1 juli 2014, skriver Riksdag & Departement.

”Höj åldern för tjänstepension” anser socialförsäkringsminister Ulf Kristoffersson

Ulf Kristoffersson vill att reglerna för tjänstepensionerna ändras och varför han vill det är för att han anser att det står i kontrast mot ålderspensionen som kan tas ut från 61 års ålder. Men han vill också höja den till 63 och han vill även höja att man ska ha rätt att arbeta fram till 69 års ålder. Han tycker att pensionssystemen måste dra åt samma håll.

I fallet med tjänstepensionsavtalen vill han alltså ändra i redan ingångna avtal som arbetsmarknadens parter d.v.s. arbetsgivarna och fackföreningarna redan har förhandlat fram. Han förseslår att parterna ska komma överens om nya åldersgränser. Ett annat sätt är att komma åt problemet genom att ändra skattelagstiftningen.

Det vore ju trevligt om regeringen kunde komma fram till något som är positivt för den svenska befolkningen.

Lösning: Spara pengar i vanliga aktie- och fonddepåkonton. Då kan inte regeringen ändra villkoren. Då kan de bara påverka kapitalvinsstskatten. Förmögenheten du bygger upp är din.

Länktips: Lista med ekonomibloggar