Kategorier
PPM fonder

Det orange kuvertet 2023

Under början av 2023 (januari/mars) kommer det efterlängtade orange kuvertet för att se vad vi får i pension i framtiden. Efterlängtat och efterlängtat är skrivet med lite ironi. De flesta av oss tycker nog bara det orange kuvertet är en tråkig påminnelse om att bli gammal och det ligger så långt fram i tiden så varför tänka på det nu. Men för många är det också intressant att se hur man ligger till och vad man kan göra för att förbättra pensionen. Det kan också vara en bra påminnelse att börja komma igång och ta tag i premiepensionen, så att man inte får en tråkig överraskning i framtiden.

Tack vare premiepensionen så har vi möjligheten att kunna få en högre pension – förutsatt att man aktivt håller koll och placerar i fonder så att man får en hög procentuell avkastning varje år.

Även om det orange kuvertet är en trist påminnelse så handlar det om din privatekonomi. Se premiepensionen som en del i din totala privatekonomi och lika viktig som den lön du har idag för att betala dina löpande utgifter. Premiepensionen är ju en framtida lön för att betala framtida utgifter. Därför rekommenderar jag att lägga lika mycket tid på PPM-fonderna som du lägger på att betala räkningarna varje månad. Mer tid behöver det inte ta.

Om du dessutom prenumererar på Nyhetsbrevet från www.pensionssparande.eu så får du information när jag gör mina fondbyten – då behöver det inte ta någon stor del av din tid alls. Du följer bara Nyhetsbrevet och gör fondbyten själv på dina sidor hos Premiepensionsmyndigheten samtidigt som jag gör mina fondbyten.

När kommer Orange kuvertet?

Då skickas det Orange kuvertet ut 2023. Det är fastställt att från och med början av januari börjar man skicka ut information om betalningsdagar och info om premiepensionerna. Se ungefärliga datum nedan:

12-15 januari: för pensionärer bosatta i såväl Sverige som utomlands.

15-19 februari: Dalarna, Jämtland, Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland

From 22 februari: Alla pensionssparare bosatta i utlandet.

1-5 mars: Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Södermanland, Uppsala, Östergötland.

8-12 mars: Stockholm.

8-12 mars: Västra Götaland, Värmland, Örebro

15-19 mars: Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Från februari enligt bostadsort till nya premiepensionssparare i Sverige.

Läs mer på Premiepensionsmyndigheten om hur du kan få kuvertet på webben.

Vad visar det Orange kuvertet?

Det orange kuvertet är värdebeskedet du får varje år ifrån Premiepensions-myndigheten. I det står det hur mycket pensionsrätter du har tjänat in och hur stor din pensionsgrundande inkomst är. Det visar även hur mycket pengar du har på dina konton för inkomstpension och premiepension och vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året.

Med uppgifterna följer en pensionsprognos som visar hur den allmänna pensionen kan komma att se ut för dig när du väljer att ta ut den. Prognosen grundar sig på de pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension (dvs. din inkomstpension och premiepension) samt din årliga inkomst tills du går i pension. Eventuell tjänstepension från arbetsgivare eller privat pensionssparande redovisas inte i det orangea kuvertet.

Kategorier
PPM fonder

Fondanalys: Odin Europa SMB

ODIN Europa SMB placerar i små och medelstora företag i Europa. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den europeiska aktiemarknaden för små- och medelstora bolag (referensindex: MSCI Europe Net Small Cap Index USD). Fonden förvaltas aktivt baserat på en värdebaserad investeringsfilosofi, det vill säga den försöker investera i företag som har en lägre kostnad per aktie än det som förvaltaren menar är det verkliga värdet på bolaget. Fonden etablerades 1999-11-15. Fonden förvaltas av Alexandra Morris.

Fakta

  • Minsta sparbelopp per månad: 500 kr
  • Minsta engångsinsättning: 10 000 kr
  • Årlig förvaltningskostnad 2,00 %
  • PPM-nummer: 316695

Hur har fonden gått historiskt?

  • I år (2013) så har fonden gått upp med +26,45 %
  • På fem år har fonden gått upp med +118,91 %
  • På 10 år har fonden gått upp med +172,54 %
  • Observera dock att det inte är någon garanti för att en fond får en bra avkastning i framtiden bara för att den har avkastat bra historiskt.

Fondens innehav enligt månadsrapporten i oktober

C&C Group PLC 5,73 %
Nutreco NV 5,50 %
Ams AG 5,29 %
Leoni AG 5,12 %
Groupe Seb 4,89 %
Astaldi 4,78 %
Smurfit Kappa Group PLC 4,77 %
Berendsen PLC 4,46 %
Huhtamäki Oyj 4,33 %
Dixons 4,32 %
Övrigt 50,81 %

Risk

Odin Europa SMB är en högrisk fond och tillhör kategori 7 d.v.s. högsta graden på skalan. Vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar.

För att läsa mer om fonden och se fördelningarna i procent i innehaven och vilka köp- och försäljningar som fonden gör varje månad så gå in och läs Fondkommentarerna mm. på www.odinfonder.se.

Sammanfattning vad jag tycker om denna fond

Placeringar i aktier och fonder har alltid en form av risk och möjlighet till avkastning. Odin Europa SMB innehav består av Europeiska solida företag som utvecklas positivt – därmed är ju risken begränsad om man ser över lång sikt. Europa utvecklas bättre och bättre efter den finansiella kris som varit. Fondavgiften är dock ganska hög (2%), men ser man till vad denna fond har genererat historiskt så täcker avkastningen avgiften. Odin fonder har en lång erfarenhet och har under lång tid visat att de har förmåga att generera bra avkastning på deras fonder. Jag har denna fond i min PPM-portfölj.

Om du vill få reda på hur hela min PPM-portfölj ser ut och hur den är fördelad på olika fonder. Anmäl dig på mitt nyhetsbrev.

Kategorier
PPM fonder

Avkastning i år PPM och IPS per 2013-11-30

November fortsatte och var även den en bra månad. Min PPM ökade avkastningen med +2,5% under November till +19,3% hittills i år. Även min IPS fortsatte något upp. Anledningen till uppgången är tack vare bytet av fonder som gjordes i början av november och mycket tack vare europa-fonden. Avkastningen i min PPM-fond mäts emot OMXS30 och SIXPRX och AP7Såfa.

Mitt mål är alltid att slå SIXPRX för jag anser att det är svårare att nå. Men jag är nöjd om jag slår eller ligger i nivå med OMXS30 och AP7Såfa. AP7Såfa går oerhört starkt nu och frågan är om man inte skulle ta och inkludera den i min PPM-placering. Det blev alltså bättre i november av att göra ett fondbyte precis som jag skrev i föregående månadsuppföljning (se nedan: PPM och IPS avkastningen efter oktober månad).

Anmäl dig till Nyhetsbrevet nedan och få tillgång till de fondbyten som jag gör löpande.

Avkastning i år per 2013.11.30

Avkastning