Kategorier
PPM fonder

Fondanalys: Lannebo Sverige 130/30

Lannebo fonder har flera fonder i sin arsenal och en utav dem är Lannebo Sverige 130/30. Fonden startades 2008-12-11. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med friare placeringsbestämmelser än för vanliga fonder. Fonden är i grunden som Lannebo Sverige fonden men 130/30 kan också göra blankningar och addera korta positioner som balanseras av ytterligare långpositioner (vardera upp till cirka 30%). Placeringsbestämmelserna ger förvaltaren möjlighet att skapa en mer effektiv portfölj. Placeringarna i fonden lägger tonvikt på svenska bolag, men inte fokuserad på någon speciell bransch. Fonden förvaltas av Lars Bergkvist tillsammans med Martin Wallin.

Fakta

  • Inköpsavgift 0%
  • Förvaltningsavgiften är 1%
  • Rörlig avgift på ev. överavkastning 20%
  • Inlösen avgift <30 dagar 1%
  • Inlösenavgift >30 dagar 0%

Hur har fonden gått historiskt?

  • Sedan starten 2008-12-11 till 2013-10-31 så har fonden ökat i värde med +158,8% och under samma tid har börsindex (SIXPRX) gått upp +136,3%.
  • I år (2013) så har fonden gått upp med +24% och börsindex med +22,6%.
  • Observera dock att det inte är någon garanti för att en fond får en bra avkastning i framtiden bara för att den har avkastat bra historiskt.

Fondens innehav enligt månadsrapporten i oktober

Autoliv
Sandvik
Ericsson B
Nordea
Volvo B
Swedbank A
SEB A
Atlas Copco B
Investor B
ABB
IFS B
Nokia EUR
ICA Gruppen
Holmen B
Lundin Petroleum
Alfa Laval
Trelleborg B
Stora Enso R SEK
Skanska
Likviditet

Risk

Lannebo Sverige 130/30 är en högrisk fond och tillhör kategori 7 d.v.s. högsta graden på skalan. Vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar.

För att läsa mer om fonden och se fördelningarna i procent i innehaven och vilka köp- och försäljningar som fonden gör varje månad så gå in och läs portföljrapporten på www.lannebofonder.se.

Sammanfattning vad jag tycker om denna fond.

Placeringar i aktier och fonder har alltid en form av risk och möjlighet till avkastning. Lannebo Sverige 130/30 innehav består av stora svenska solida företag som utvecklas positivt – därmed är ju risken begränsad om man ser över lång sikt. Lannebo fonder har en lång erfarenhet och har under lång tid visat att de har förmåga att generera bra avkastning på deras fonder. Jag har redan placerat pengar i denna fond både via min IPS och bland mina PPM-fonder. Om du vill få reda på hur hela min PPM-portfölj ser ut och hur den är fördelad på olika fonder. Anmäl dig på mitt nyhetsbrev.

Lämna ett svar