Kategorier
PPM fonder

Fondanalys: Odin Europa SMB

ODIN Europa SMB placerar i små och medelstora företag i Europa. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den europeiska aktiemarknaden för små- och medelstora bolag (referensindex: MSCI Europe Net Small Cap Index USD). Fonden förvaltas aktivt baserat på en värdebaserad investeringsfilosofi, det vill säga den försöker investera i företag som har en lägre kostnad per aktie än det som förvaltaren menar är det verkliga värdet på bolaget. Fonden etablerades 1999-11-15. Fonden förvaltas av Alexandra Morris.

Fakta

  • Minsta sparbelopp per månad: 500 kr
  • Minsta engångsinsättning: 10 000 kr
  • Årlig förvaltningskostnad 2,00 %
  • PPM-nummer: 316695

Hur har fonden gått historiskt?

  • I år (2013) så har fonden gått upp med +26,45 %
  • På fem år har fonden gått upp med +118,91 %
  • På 10 år har fonden gått upp med +172,54 %
  • Observera dock att det inte är någon garanti för att en fond får en bra avkastning i framtiden bara för att den har avkastat bra historiskt.

Fondens innehav enligt månadsrapporten i oktober

C&C Group PLC 5,73 %
Nutreco NV 5,50 %
Ams AG 5,29 %
Leoni AG 5,12 %
Groupe Seb 4,89 %
Astaldi 4,78 %
Smurfit Kappa Group PLC 4,77 %
Berendsen PLC 4,46 %
Huhtamäki Oyj 4,33 %
Dixons 4,32 %
Övrigt 50,81 %

Risk

Odin Europa SMB är en högrisk fond och tillhör kategori 7 d.v.s. högsta graden på skalan. Vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar.

För att läsa mer om fonden och se fördelningarna i procent i innehaven och vilka köp- och försäljningar som fonden gör varje månad så gå in och läs Fondkommentarerna mm. på www.odinfonder.se.

Sammanfattning vad jag tycker om denna fond

Placeringar i aktier och fonder har alltid en form av risk och möjlighet till avkastning. Odin Europa SMB innehav består av Europeiska solida företag som utvecklas positivt – därmed är ju risken begränsad om man ser över lång sikt. Europa utvecklas bättre och bättre efter den finansiella kris som varit. Fondavgiften är dock ganska hög (2%), men ser man till vad denna fond har genererat historiskt så täcker avkastningen avgiften. Odin fonder har en lång erfarenhet och har under lång tid visat att de har förmåga att generera bra avkastning på deras fonder. Jag har denna fond i min PPM-portfölj.

Om du vill få reda på hur hela min PPM-portfölj ser ut och hur den är fördelad på olika fonder. Anmäl dig på mitt nyhetsbrev.

Lämna ett svar