Kategorier
Aktuellt

Kommentar till Aftonbladets undersökning om bankerna och fonderna

Jag vill kommentera de artiklar som Aftonbladet har skrivit om den senaste tiden (September 2013) om att storbankerna har varit dåliga på att ge en bra avkastning mellan 2000.09.01 – 2013.09.01.

Aftonbladet tar inte upp någonting om att det under denna investeringsperiod så har det varit ett antal kriser. Oftare än någon gång i historien. IT-bubblan, 11:e september, subprime-krisen i USA, finanskriserna i Europa (Grekland, Spanien, Italien m.fl.), Korea oroligheterna, Syrien-kriget. Att under denna period ha en positiv avkastning är inte helt enkelt. Inte heller Swedbank Robur chefen Tomas Hedberg i inslaget finner sig och tar upp detta utan bara hävdar att Swedbank Robur inte är nöjda med vad de åstadkommit.

Ovanstående kriser tas heller aldrig upp i de diskussioner som förs i media om PPM-systemet.

I grafen nedan visas OMXS30 index för den tidsperiod (med resp. kris markerad) som Aftonbladet valt i sin undersökning av fonderna. Hade de valt perioden från 2002.10.09 istället så hade utvecklingen sett helt annorlunda ut och likaså i de fonder de tittat på bland storbankerna. M.a.o. allt går att bevisa med statistik.

OMX

I Aftonbladets artiklar tas det upp personer som köpt fonder under år 2000 när kurserna stod som högst.

Självklart är det tråkigt när kunderna i bankerna blir drabbade och deras livsbesparingar sjunker p.g.a. felaktiga råd. Ett tips till bankerna vore ju att ju äldre en person är – desto mindre risk bör det vara på placeringarna och det omvända för en yngre.

Dessutom, köp flera olika fonder om du ska spara i fonder. Köp inte endast 1-3 fonder utan försök komma upp i 10-15 olika fonder så sprider man riskerna. Detta är också något jag saknar i PPM-systemet. Max 5 fonder är alldeles för få. Man borde få ha obegränsat antal fonder i PPM-portföljen. Då skulle även massflyttar minska i PPM-systemet.

Vad ska man göra då som kund om man köpt fonder eller aktier på en hög nivå och man nu ser att kurserna sjunker? Det finns olika alternativ:

  • Sitt lugn i båten och vänta tills aktierna och fonderna har gått upp igen.
  • Köp fler aktier och fonder av det du har i din portfölj så att du minskar snittpriset på dina aktier och fonder och när sedan kurserna vänder upp igen så att du når break-even tidigare än om du skulle sitta still och bara vänta enligt första alternativet. Detta kräver ju dock att man har ett sparkapital att ytterligare sätta in i de aktier och fonder man äger.
  • Sälj så snabbt som möjligt och se om du kan finna något som går upp just nu och hänga med den trenden. Detta kräver dock mycket mer kunskap och information, och att man hänger med i allt som sker på aktiemarknaden.

Källor:

www.aftonbladet.se

www.nasdaqomxnordic.com

 

Kommentera