Kategorier
Aktuellt

Sänkta pensioner 2014

Sänkt pension nästa år

Nu kom det ytterligare negativa nyheter för våra pensionärer. Nästa år (2014) får majoriteten av Sveriges pensionärer 200 kr mindre i snitt i månaden efter skatt. Anledningen är att inkomst- och tilläggspensionen minskar med 2,7% p.g.a. den s.k. pensionsbromsen. Pensionsskulderna ökade mer än tillgångarna m.a.o. inbetalningarna till pensionsavgifter var relativt oförändrad mellan 2011 och 2012 medan en hög uppräkning av pensioner och pensionsrätter i år. Då går den s.k. pensionsbromsen in. Detta kommer även påverka de svenskar som går i pension nästa år och p.g.a. detta så kommer de få en minusränta på 1,1% på de förväntade pensionspengarna.

Som jag ofta framhäver: Detta är ytterligare en anledning varför man ska spara, investera och pensionsspara så man kan ha en trygg buffert den dagen man går i pension, så man slipper vara orolig för förändringar av våra villkor tills den dagen man går i pension.

Skriftliga avtal för premiepensionstjänster

Nytt förslag från Peter Norman (M) – Finansmarknadsminister. Från och med nästa sommar ska det bli krav på skriftliga avtal vid premiepensionsrådgivning och andra pensionstjänster. Norman menar att konsumenten är i underläge i förhållande till telefonsäljarna. Därmed kan kunden ta del av avtalet i lugn och ro innan man beslutar sig om att teckna tjänsten. Regeringen hoppas att förändringarna kan träda i kraft från 1 juli 2014, skriver Riksdag & Departement.

”Höj åldern för tjänstepension” anser socialförsäkringsminister Ulf Kristoffersson

Ulf Kristoffersson vill att reglerna för tjänstepensionerna ändras och varför han vill det är för att han anser att det står i kontrast mot ålderspensionen som kan tas ut från 61 års ålder. Men han vill också höja den till 63 och han vill även höja att man ska ha rätt att arbeta fram till 69 års ålder. Han tycker att pensionssystemen måste dra åt samma håll.

I fallet med tjänstepensionsavtalen vill han alltså ändra i redan ingångna avtal som arbetsmarknadens parter d.v.s. arbetsgivarna och fackföreningarna redan har förhandlat fram. Han förseslår att parterna ska komma överens om nya åldersgränser. Ett annat sätt är att komma åt problemet genom att ändra skattelagstiftningen.

Det vore ju trevligt om regeringen kunde komma fram till något som är positivt för den svenska befolkningen.

Lösning: Spara pengar i vanliga aktie- och fonddepåkonton. Då kan inte regeringen ändra villkoren. Då kan de bara påverka kapitalvinsstskatten. Förmögenheten du bygger upp är din.

Länktips: Lista med ekonomibloggar

Kategorier
PPM fonder

Året som gick – PPM-fonder per 2012.12.31

PPM fonderna som jag hade under 2012 gick över förväntan. Mina PPM-fonder slog både OMXS30, SIXPRX och AP7Såfa. Klicka på bilden för att göra den större.

Tabell PPM avkastning

Didner & Gerge Aktiefond Sverige

Denna anser jag vara en basfond bland mina PPM-fonder. Med en snittavkastning på ca 17% per år sedan 1994 så talar den sitt tydliga språk. Fonden har ca 34 olika innehav av aktier. Under 2013 kommer jag förmodligen att öka fördelningen i denna fond.

Ålandsbanken Euro High Yield

Detta är en fond som jag fick upp ögonen för under 2011. Jag placerade i denna baserat på att räntorna på företagsobligationerna började stiga i Europa. Ålandsbanken vann Morningstar Fund Awards 2012 som bästa räntefondsförvaltare. Håll ögonen på Ålandsbanken när det blåser på börsen då det kan vara aktuellt att placera om till räntefonder.

Källor och länkar:

www.avanza.se

www.didnergerge.se

www.alandsbanken.se