Kategorier
Fondsparande

Spelar storleken någon roll? Om aktiefonder med en snabb utveckling

Aktiefonder kan växa snabbt och bli stora och få en stor fondförmögenhet. Detta kan leda till problem för fondförvaltare och investerare. I denna artikel ska vi visa dig hur man kan hantera den snabba tillväxten i dessa fonder och hur dessa fonder passar in i din investeringsstrategi.

När vi pratar om storlek på aktiefonder så menar vi fondförmögenheten d.v.s. totala tillgångarna i fonden som fondförvaltaren har att förvalta och investera.

Aktiefonder som vi menar i dagligt tal är s.k ”open-ended funds” och de kan växa på två sätt:

 1. När den underliggande tillgången som fonden äger (aktier, räntepapper, etc) ökar i värde så ökar fondens värde.
 2. Inflöde av pengar från investerare. Detta är skälet till att fondens fondförmögenhet fortsätter att stiga trots att fonden kanske har en negativ avkastning.

Vad händer när storleken blir ett hinder för fondens utveckling?

När fler och fler investerare sätter in pengar i fonden så kan fondförvaltaren få problem och behöva placera pengarna så fort som möjligt. Några fondförvaltare kanske då köper ytterligare aktier i företag som inte är helt optimala för investerarna.

För att avgöra när storleken blir ett hinder så måste vi fråga oss vid vilken punkt är det en positiv relation mellan aktiefondens storlek och avkastning. Generellt kan man säga att detta inträffar när fondförvaltaren inte kan upprätthålla investeringsstrategin och generera lika hög avkastning som fonden lyckats med historiskt – då har fonden blivit för stor.

Det är värt att notera att ovanstående storleksproblem inte inträffar när det gäller index- eller obligationsfonder. I båda dessa fall så är större bättre, för att portföljförvaltningen är enklare och fondens operativa och administrativa kostnader är fördelade över en större tillgångs bas och således sänker fondens kostnader i förhållande till fondförmögenheten.

En fonds storlek måste beaktas i förhållande till dess investeringsprofil. Till exempel en småbolagsfond som växer från 100 miljoner kronor till 1 miljard kronor är helt enkelt inte lika effektiv när den blir för stor som den var från början. Småbolagsförvaltare agerar mer traditionellt som en ”stock-picker” d.v.s. väljer enskilda aktier, vilket kanske tilltalar en viss typ av investerare.

Småbolagsfonder har ofta aktier som inte har lika hög likviditet d.v.s. handlas inte i så stora volymer och har kanske också ett lägre antal aktier i portföljen. När det sedan kommer in fler investerare som tillför mer kapital så ökar fondförmögenheten och fondförvaltaren kan då få problem med att köpa större volymer av de aktierna utan att driva upp kursen och göra de för dyra. Avkastningen kan alltså sjunka när aktiefonden får in mer kapital och fond-förvaltaren kanske måste finna nya aktier att placera i.

Vilka alternativ har fondförvaltaren när fonden blir för stor?

 1. Fonden kan fortsätta med samma investeringsstrategi som den hade när den var hälften så stor och då den var effektiv.
 2. Förändra investeringsstrategin med risken att en del investerare försvinner från fonden.
 3. Stänga fonden för nya investerare.
 4. Förändra fonden från en s.k. ”open-end” fond till en s.k. closed-end” fond. På detta sätt så kommer inte fonden att öka i värde som ett resultat av att investerarna sätter in mer pengar i fonden.

Ytterligare problem som kan uppstå om fonden blir för stor är att den kan börja likna eller bete sig som en index fond. Detta kan då leda till att investerarna får betala en högre fondavgift än vad en normal aktieindexfond tar ut i avgift. När en sådan fond blir för stor och samtidigt har en högre fondavgift så är det alltså bättre att ha pengarna placerade i en aktieindex-fond. Man vill ju inte betala en högre kostnad och få en lägre avkastning om man kan få den för en lägre kostnad.

Är mindre bättre?

Fördelen med en mindre fond är att fondförvaltaren kan köpa och sälja aktier snabbare d.v.s. vara mer aktiv i förvaltningen utan att det påverkar aktiekurserna i lika hög grad som det kan göra med en större fond.

Storleken har ingen betydelse

Det är inte alla stora fonder som är dåliga utan det finns exempel på där storleken inte spelar någon roll. Till exempel obligationsfonder som ska avkasta kontinuerligt en fast löpande avkastning. Marknaden för obligationer är så mycket större än aktiemarknaden så priset på obligationer påverkas inte när det handlas med stora volymer.
Det finns även exempel på stora aktiefonder som varit framgångsrika trots att de varit stora. En sådan fond är till exempel Fidelity Magellan Fund som förvaltades tidigare av Peter Lynch. Den hade 1 miljard dollar i fondförmögenhet och ökade till 13 miljarder dollar på mindre än 7 år och under Peter Lynch’s förvaltning så slog fonden S&P500 index med 13%* per år från 1977 – 1990. Fondförmögenheten fortsatte stiga till 137 miljarder dollar fram till 1999 för att sedan till 2013 sjunka ner till 13 miljarder dollar. Men trots detta så har fonden lyckats avkasta 16,33%* per år i genomsnitt sedan starten. *) Observera att detta är i lokal valuta och inte i SEK.

Hur finner man rätt storlek?

Dessa generella regler kan hjälpa dig att finna om en fonds storlek är ett hinder eller om den helt enkelt bidrar till fondens avkastning.

 • Beakta storleken i förhållande till investeringsstrategin. Avkastar fonden lika mycket nu som den har gjort historiskt eller har fondens storlek blivit ett hinder.
 • Se om fondförmögenheten sjunker. Det beror antingen på att investerarna tar ut pengarna från fonden eller att dess tillgångar sjunker i värde.
 • Håll koll på hur stor likviditet som fonden har nu jämfört med tidigare år. Om fonden börjar få för hög kassa (>15%) så kan det vara ett tecken på att förvaltaren kan ha problem med att placera pengarna i aktier. Men det kan också vara så att fondförvaltaren avvaktar en marknadsnedgång för att kunna köpa vid rätt tillfälle.

Avslutningsvis om aktiefonder

Fonder växer och blir större. Bara i november 2013 så satte svenskarna in 3,2 miljarder i fonder, enligt Fondbolagens förening. Fondernas storlek påverkar alltså vilken avkastning de kommer generera, så det är upp till dig och se om de lever upp till de mål du ställer på fonden – om inte – flytta dina pengar till en annan fond.

Kategorier
Pensionsspara tips

Är du 40+ bör du tänka på detta vad det gäller din ekonomi och sparande

Är du över 40 år och har fortfarande inte ordning på ditt sparande inför pensionen? Då är det hög tid att ta tag i saken. Se till att ha kontroll över din ekonomi i allmänhet och ditt långsiktiga sparande i synnerhet – förbered dina pensionsmål och ta dig tid att planera och utvärdera dina mål.

Har du en realistisk summa som du kan leva på per år eller månad som pensionär? Gör en pensionsprognos hos www.premiepensionsmyndigheten.se eller www.minpension.se. Du bör inte anta att du kommer leva billigare eller spendera mindre som pensionär än vad du gör nu.

Sikta på en stabil ekonomi och spara rikligt

När vi blir pensionärer så kommer en stor del av inkomsten gå till hälsa, sjukvård och mediciner. Man kan ju inte påstå att detta har blivit billigare med åren, snarare tvärtom. Därför gäller det att planera så man har sparande eller försäkringar som kan täcka framtida hälsoproblem.

Man bör också tänka på att ju närmare tiden man kommer mot att bli pensionär så bör man minska riskerna i de besparingar man satsat t.ex. vikta om lite till räntebärande placeringar.

Det är bra att spara så mycket man kan och se till att man har så stor buffert som möjligt. Ju tidigare man får ihop en stor portfölj – desto större möjlighet att ha en hög avkastning varje år på hela fondportföljen. Det är skillnad att få 10 % på 100 000 kr jämfört med att få det på 1 000 000 kr.

Om du är en person som använder kreditkort och har kreditkortskulder. Sluta med detta. Se till att betala av dem så fort som möjligt och använd det aldrig. Man ska bara ta lån om man ska ha en bostad. Annars ska man aldrig ta lån.

En ytterligare regel är: Om man inte får ett lån i en bank, så ska man inte ta lån någon annanstans heller. Du är inte kreditvärdig i så fall och bankens svar är till din hjälp för att du inte ska hamna i skuldfällan.

Om du råkar ha flera smålån – försök få din bank att lösa smålånen emot att ha ett enda lån. Det bästa är om lånet kan ha bostaden som säkerhet. Tänk på att ränta är kostnader som du inte får någonting för.

 Hur mycket eget kapital har du i bostaden? Det är bra om du har möjlighet att amortera av bostaden. När räntan är låg så är det ju inte så stort intresse av att göra det. Då kan man ju istället spara det i aktier eller fonder och när räntan börjar stiga så kan man ta ut pengarna från placeringarna och betala av lånet. Om du lyckas amortera av bostaden helt till den dagen du går i pension. Då har du dels ett billigt boende och du har möjlighet att sälja bostaden och på det sättet ha en buffert under din tid som pensionär.

Många pratar om att ha ett sparande för oförutsedda utgifter. Men jag ser ingen skillnad på sparande och sparande. Har du ett väl fungerande sparande i kapitalsparförsäkring eller aktie- eller fonddepå då har du den buffert som behövs. Så man behöver inte sätta upp konton för olika sorters sparande om man inte vill.

Sammanfattningsvis om sparandet inför pensionen

 • Sätt upp mål på månadsinkomst som pensionär.
 • Beakta hälso- och sjukvårdkostnader som pensionär.
 • Justera riskerna i dina placeringar ju närmare pensionsåldern du kommer.
 • Spara så mycket man kan. Få snabbt ihop en så stor buffert som möjligt.
 • Använd aldrig kreditkort.
 • Amortera på bostaden.
Kategorier
PPM fonder

Fondanalys: Odin Europa SMB

ODIN Europa SMB placerar i små och medelstora företag i Europa. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den europeiska aktiemarknaden för små- och medelstora bolag (referensindex: MSCI Europe Net Small Cap Index USD). Fonden förvaltas aktivt baserat på en värdebaserad investeringsfilosofi, det vill säga den försöker investera i företag som har en lägre kostnad per aktie än det som förvaltaren menar är det verkliga värdet på bolaget. Fonden etablerades 1999-11-15. Fonden förvaltas av Alexandra Morris.

Fakta

 • Minsta sparbelopp per månad: 500 kr
 • Minsta engångsinsättning: 10 000 kr
 • Årlig förvaltningskostnad 2,00 %
 • PPM-nummer: 316695

Hur har fonden gått historiskt?

 • I år (2013) så har fonden gått upp med +26,45 %
 • På fem år har fonden gått upp med +118,91 %
 • På 10 år har fonden gått upp med +172,54 %
 • Observera dock att det inte är någon garanti för att en fond får en bra avkastning i framtiden bara för att den har avkastat bra historiskt.

Fondens innehav enligt månadsrapporten i oktober

C&C Group PLC 5,73 %
Nutreco NV 5,50 %
Ams AG 5,29 %
Leoni AG 5,12 %
Groupe Seb 4,89 %
Astaldi 4,78 %
Smurfit Kappa Group PLC 4,77 %
Berendsen PLC 4,46 %
Huhtamäki Oyj 4,33 %
Dixons 4,32 %
Övrigt 50,81 %

Risk

Odin Europa SMB är en högrisk fond och tillhör kategori 7 d.v.s. högsta graden på skalan. Vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar.

För att läsa mer om fonden och se fördelningarna i procent i innehaven och vilka köp- och försäljningar som fonden gör varje månad så gå in och läs Fondkommentarerna mm. på www.odinfonder.se.

Sammanfattning vad jag tycker om denna fond

Placeringar i aktier och fonder har alltid en form av risk och möjlighet till avkastning. Odin Europa SMB innehav består av Europeiska solida företag som utvecklas positivt – därmed är ju risken begränsad om man ser över lång sikt. Europa utvecklas bättre och bättre efter den finansiella kris som varit. Fondavgiften är dock ganska hög (2%), men ser man till vad denna fond har genererat historiskt så täcker avkastningen avgiften. Odin fonder har en lång erfarenhet och har under lång tid visat att de har förmåga att generera bra avkastning på deras fonder. Jag har denna fond i min PPM-portfölj.

Om du vill få reda på hur hela min PPM-portfölj ser ut och hur den är fördelad på olika fonder. Anmäl dig på mitt nyhetsbrev.