Kategorier
Fondsparande

Vad är fondsparande och varför ska man fondspara?

Fondsparandet i Sverige ökar och intresset för fonder ökar för varje år. Det visar statistiken tydligt. Vid årsskiftet 2012/2013 så uppgick fondförmögenheten i Sverige till 2 050 miljarder kronor. På tio år har fondförmögenheten ökat med 1 300 miljarder kronor. Ungefär hälften utav det kommer från värdeökning och hälften från nysparande.

8 av 10 svenska folket sparar i fonder och då är inte premiepensionen (PPM) inräknad. Räknat i procent så är det 76% av svenska folket som sparar i fonder. Jämför man i ett internationellt perspektiv så är det en exceptionell siffra. Om du finner detta intressant så kan du läsa mer om fondsparande hos Fondbolagens förening, www.fondbolagen.se.

Därför ska du spara i fonder

  • Anledningen till att man sparar i fonder är att man på ett enkelt och billigt sätt kan äga en portfölj av aktier och/eller räntor etc. och på så sätt få en riskspridning och samtidigt ha möjlighet att få en högre avkastning på sikt än vad ett vanligt sparkonto ger i ränta. Det är större risk att äga enskilda aktier än att spara i en fond som placerar i flera aktier och på så vis sprider riskerna.
  • Fonder kan ge dig del av avkastningen i portföljer som förvaltas aktivt av professionella fondförvaltare till en liten kostnad. Du som privatperson har helt enkelt inte tid att sitta och analysera individuella aktier såsom en professionell förvaltare kan.
  • En ytterligare fördel med att spara i fonder är att man kan spara regelbundet mindre belopp än t.ex. vid köp av enskilda aktier eller obligationer. När du sparar i en fond så är det i praktiken samma sätt som att spara i ett bankkonto. Du kan sätta in och ta ut pengar när du vill i fonden, och du kan ha en fast månadsinsättning i fonden med automatisk överföring.
  • Det är också enkelt att sälja, köpa och byta fonder. Därmed är inte pengarna låsta så du binder kapital.
  • Värdet av fondens andelar bestäms varje dag och det räknas ut genom att man delar det totala antalet andelar i fonden med det aktuella marknadsvärdet på fondens alla tillgångar. Detta värde kallas nettoandelsvärde (NAV). När tillgångarna som fonden äger har ökat i värde så stiger också nettoandelsvärdet. När fonden får utdelningar och ränteinkomster så läggs de till det totala fondvärdet och räknas automatiskt in i nettoandelsvärdet. I nettoandelsvärdet är förvaltningsavgiften redan avdragen.

Om du inte redan fondsparar – kontakta din lokala bank, försäkringsbolag eller nätmäklare och bli kund och kom igång med ditt fondsparande. De hjälper dig att öppna ett fondkonto.

Lämna ett svar